Click edit button to change this code.

תרפיה בטבע זו גישת התערבות שמשתמשת במרכיבים קיומיים ומרפאים שהטבע מזמן וכן בכלים, בשיטות ובמרחבי הטבע במטרה להוביל שינוי אישי וקבוצתי בפרמטרים טיפוליים.
העבודה הטיפולית בטבע מתקיימת בצורה חווייתית ומשלבת כלים יישומיים מתחום האקו-פסיכולוגיה, תחום המבקש להבין, לפתח ולקדם את הקשר הרגשי שבין האדם והטבע וכן מתחומי הפסיכולוגיה החיובית ומדעי האושר, הגישה הנרטיבית, המשחק, הלמידה ההתנסותית, ה’טיפול באמצעות הרפתקה בטבע’ והטיפול באומנויות.

מחקרים חובקי עולם מוכיחים בשנים האחרונות ומלמדים על המדדים החיוביים שהטבע מייצר אצל בני האדם, מחקרים אמפיריים תומכים בהשפעות הפיזיולוגיות, מנטליות, רגשיות וסוציאליות בחשיפה מונחית ומקצועית למרחבי טבע שונים.

 • ראיון קבלה.
 • בריאות תקינה/אישור רפואי.

בוגרי הקורס שיעמדו בכל התנאים הנדרשים יהיו זכאים לתעודה רשמית מקצועית
מטעם החטיבה ללימודי חוץ במכללת תל חי בשיתוף FLOW
“מנחה לטיפול בטבע – Nature based therapy facilitator”

מועד פתיחה צפוי: 01/02/2024 (מותנה במספר הנרשמים)
משך הקורס: 120 שעות אקדמיות, ימי חמישי, בין השעות 09:00-16:30 במכללת תל חי.
הקורס הינו התנסותי ברובו, רוב המפגשים יתקיימו בטבע וחלקם הקטן בתוך מבנה במכללה. הלימודים יתקיימו לאורך יום לימודים מלא למשך 15 מפגשים.
*דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה ע”י הנרשם.
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

נושאים מרכזיים לאורך הקורס:

 1. אקו-תרפיה – אסכולות עבודה בטבע + רציונל ועקרונות + היסטוריה ויסודות
 2. סדנת “כישלונות” ופיתוח תבניות חשיבה
 3. שילוב LI-CBT ו-ACT כגישות חדשניות לעבודה טיפולית בטבע – אדם לייטון
 4. פוטו-תרפיה בטבע – סדנת צילום בשילוב פסיכולוגיה חיובית
 5. פסיכולוגיה חיובית בשטח + FLOW + מודל האושר
 6. סדנת ‘רוח ים’ – לנווט את הספינה שלך בין גלי החיים
 7. מיומנויות קדומות
 8. סדנת ליקוט ובישול בטבע
 9. סדנת משחק לפיתוח צוות וגיבוש + חוזה קבוצתי
 10. סדנה לפיתוח חוסן בשילוב אומנויות בטבע
 11. מודל לפיתוח חוסן – מיפוי אישי של חוזקות ומשאבי התמודדות
 12. סדנה אורבנית – חשיפות וסימולציות לפיתוח חוסן בשטח
 13. סדנת סבך – ממקום עוין למקום בטוח
 14. “אמבטיית יער” – שינרין יוקו, מסורת יפנית עתיקה לקידום בריאות פיזית ומנטאלית
 15. סולו – רציונל ושיטת עבודה, אלמנטים קיומיים כבסיס לעבודה טיפולית, ניהול סיכונים פיזי/רגשי
 16. מקום בטוח – איזון אבנים – מתודות וכלים לעבודה רכה בטבע
 17. מסע אינדיאני ושמאניזם – תומר פיין
 18. טקסים בטבע
 19. סולו
 20. מערנות
 21. מסע לחקר אישי בטבע – יומיים
 22. Adventure storytelling – הגישה הנרטיבית כבסיס לסיפור חלופי וטוב יותר
 23. היום שאחרי – תהליכי פרידה
דותן חיים
דותן חייםרכז הקורס
מנחה קבוצות בגישת הלמידה התנסותית (M.A) מאוניברסיטת גריפית’, אוסטרליה, מנחה מוסמך של ארגון Outward Bound, צפון קרוליינה, ארה”ב, מייסד ומנהל אקדמי במכללות שונות בארץ בתחום של “מנחי סדנאות שטח” ו”טיפול באמצעות מסע, טבע ואתגר”, מרצה במרכז האקדמי רופין (CBT קבוצתי) ובאוניברסיטת חיפה. מנהל שותף בחברת FLOW
רותם ינאי
רותם ינאירכז הקורס
Outdoor Educator, מנחה קבוצות בשילוב אומנויות (M.A) ומנחה מוסמך בגישת ה’טיפול באמצעות הרפתקה בטבע’, נציג ישראל בארגון הבינלאומי לטיפול בהרפתקה (ATIC), מתמחה בפיתוח ובהנחיית קבוצות Outdoor Education וכן בפיתוח סדנאות ותוכניות לפיתוח חוסן באמצעות אומנויות, אתגרים, הרפתקאות ומסעות בטבע, Storyteller, מנהל שותף בחברת FLOW, מנחה בעמותת ‘בשביל המחר’.