Click edit button to change this code.
המכללה האקדמית תל-חי חברה למועצה אזורית גליל עליון, במטרה לפתוח תכנית להכשרת מנהלי קהילה. התכנית הינה שיתוף פעולה אזורי, במסגרתה יוכשרו: מנהלים בפועל של קהילות, יו”ר ועדים, מזכירים, חברי ועדים, מנהלים בדרגי הביניים במערכות האזוריות המיועדים להתפתח בתפקידים ניהוליים וכן תשמש להכשרת עתודה ניהולית אזורית צעירה.
האתגרים הנוכחיים בהם עומדת ההתיישבות הכפרית הגלילית, לצד צמיחה דמוגרפית משמעותית המתבטאת בעיקרה בהרחבות הקהילתיות וחזרת הדור הצעיר בני ההתיישבות, מעוררים ביתר שאת את הצורך בקיומו של תהליך הכשרה סדור להקניית כלים נדרשים לניהול קהילתי. שיתוף הפעולה בין המועצה האזורית, לה ידע מעשי רב בתחום, ובין המכללה אקדמית תל-חי על סגל המרצים והחוגים האקדמיים הרלוונטיים, מייצר קרקע פורייה בה יתאפשר לקיים מסגרת לימודים משלבת תיאוריה ומעשה באופן הדוק. שיתוף הפעולה צפוי לסייע גם תעסוקתית, המועצות והקהילות שבאחריותן יעודדו קליטה של הבוגרים העומדים בדרישות לתפקידי ניהול שונים.
בכוונת הקורס לייצר בנוסף מעגלי למידה להמשך ורשת נטוורקינג פעילה בין בוגרי הקורס.
הקורס יהיה פתוח לכלל תושבי אשכול גליל מזרחי.
  • בעלי תפקידים ביישובים השונים.
  • בעלי תפקידים במועצות האזוריות.
  • מתעניינים בתחום הרוצים לשמש כעתודה ניהולית אזורית.
לעומדים בדרישות הקורס תוענק בסיום הקורס תעודת בוגר קורס מנהלי קהילה בהיקף של 96 שעות אקדמיות מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי, בשיתוף אגף יישובים במועצה האזורית הגליל העליון.
אחת לשבוע בימי ב’ בין השעות 16:30-19:45 במועצה (התחלה מתוכננת ב-08.03.2021)

סה”כ היקף הקורס – 96 שעות אקדמיות

מטרות נוספות:

  • אוריינטציה, הכרות ולמידה של תמורות, תהליכים, מבנים ארגוניים ותהליכי ניהול וקבלת החלטות במרחב הכפרי בכלל ובקיבוצי הגליל העליון בפרט.
  • פיתוח מנהיגות קהילתית הלוקחת חלק בעיצוב וביישום חזון קהילתי ובהובלת תהליכים בקהילה המקומית והאזורית.
  • גיבוש קבוצת עמיתים להתמודדות עם תהליכי השינוי והאתגרים הרבים בתחום הניהול והמנהיגות ביישוב.
  • פיתוח שיח לעיצוב כלים עדכניים נדרשים לעוסקים בניהול קהילתי במרחב הכפרי.

כללי:

  • עלות הרשמה: 350 ₪
  • מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
  • דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.
רכזת אקדמית
מרצה במכללה האקדמית תל-חי, מובילה תכניות להכשרה ולפיתוח מנהיגות וניהול, יועצת ארגונית ומנחת תהליכי תכנון ופיתוח במרחב הכפרי, לשעבר ראש מנהל תכנון ופיתוח במועצה אזורית הגליל העליון.

תלמידים ממליצים

בקורס רכשנו ידע תאורטי ומעשי רב בתחומי כלכלה משפט ניהול וחברה. נרכשו כלים ודרכים לניהול משתף באמצעות בניית הסכמות, חיזוק החוסן הקהילתי וגאוות יחידה. הכרנו חברים חדשים בעלי עניין משותף שהוא מעורבות אמיתית ופעילה בחברה.
נורית שפרן, מנהלת הקהילה של קיבוץ שניר