Click edit button to change this code.
בקורס יועלו נקודות חשובות לניהול מחלקה לספורט בהיבטים מנהליים, תקציביים, הכנת תכניות עבודה בספורט התחרותי מול התאחדויות הספורט איגודים ואגודות, הספורט העממי קהילתי ברשויות, חשיפה לתכנון מתקנים, תחזוקתם וניהולם.

פרקי התוכנית:

 1. הכרות עם הספורט בארץ ובעולם, מבנה ומודלים אירגוניים.
 2. הכרות עם משרד התרבות והספורט ובעיקר מנהל הספורט. מבנה תהליכי עבודה, ארגון, תקצוב, תמיכה, פעולות ספורט, פיתוח מתקנים וכד’.
 3. חוקים: לימוד חוק הספורט והחוקים הנוספים כולל תקנות בטיחות, בטחון, רישיונות עסק ועוד.
 4. הכרות עם מרכז השלטון המקומי כמשרד מטה של הרשויות בישראל.
 5. הכרת מוסדות תומכים ועם קשרי גומלין עם הספורט כגון: המועצה הלאומית לספורט, המועצה הלאומית לקידום ספורט הנשים, המועצה להימורים בספורט, הטוטו-ווינר, מפעל הפיס.
 6. אסטרטגיות ומיומנויות ניהול ספורט, ניהול עובדים, הכנה וניהול תקציב, הכנת דוחות.
 7. היבטים רחבים של פיתוח ובניית אולמות ומתקני ספורט, תחזוקה ושדרוג. הכנת דוחות בטיחות שנתיים וכד’.
 8. מיומנויות ואסטרטגיה של שיווק, פרסום, גיוס חסויות
לקורס זה יתקבלו מועמדים שעומדים באחד מהתנאים הבאים :

 1. מועמדים העובדים בפועל במחלקות הספורט בעיריות וברשויות המקומיות והאזוריות, בעלי אישור מוכח לניסיון של לפחות 3 שנים בתפקיד ניהולי במחלקה לספורט ברשות מקומית ( יש להציג המלצה של מנהל המחלקה לספורט ברשות המקומית ).
 2. מנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות בפועל.
 3. סטודנטים במסלול לתואר אקדמי המוכר על ידי המל”ג במגמה/מסלול התמחות של ספורט.
 • המתקבלים לקורס יעברו וועדת קבלה וריאיון אישי.
למסיימים בהצלחה את הקורס תוענק תעודת “מנהל ספורט ברשויות המקומיות” באישור ופיקוח משרד התרבות והספורט ומטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי
 • מועד פתיחת הקורס: 07.05.21
 • ראיונות אישיים : יתואם מול משרד לימודי החוץ.
 • הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות בין השעות 8:30-13:30  למשך 7 חודשים בקמפוס אוהלו בקצרין.
 • היקף הלימודים הינו 210 שעות.
 • הקורס יתנהל בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליה היא.
 • בוגרי הקורס יזכו ב 2 תעודות בונוס: מדריך אימון רצועות ומאמן כושר אישי.
 • הקורס מותנה באישור משרד התרבות והספורט.
 • המפגשים בקורס ילמדו באופן פרונטאלי בכיתות הלימוד, באופן מעשי ובאופן מתוקשב בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.
 • היקף החניכה/סטאז’ יהיה כמפורט:
  1. חניכים בקורס העובדים בפועל במחלקות הספורט שבעיריות וברשויות המקומיות מחויבים בחניכה/סטאז’ בהיקף של 30 שעות.
  2. חניכים בקורס שהינם מנהלי מחלקה לספורט בפועל ברשות מקומית מחויבים בחניכה/סטאז’ בהיקף של 15 שעות.
  3. סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי במסלול לתואר אקדמי המוכר על ידי המל”ג מחויבים בחניכה/סטאז’ בהיקף של 45 שעות.