Click edit button to change this code.
משחק השחמט הינו כלי לימודי-חינוכי המהווה תשתית ויסוד ליכולת למידה, קליטה ועיבוד בצורה יסודית, מהירה ואפקטיבית, אשר פותח דלתות לעולם הלוגיקה והדמיון ביחד. בנוסף, השחמט הינו כלי חברתי אשר מפגיש אנשים בגילאים שונים ומשכבות שונות, משחק אוניברסלי המאפשר הפותח דלת בכל העולם. הוא מקנה ביטחון עצמי, משקף ומשפר קבלת החלטות, משמש כאימון לחשיבה אנליטית, סבלנות ועמידה בלחץ.

בקורס עצמו יינתנו למשתתפים כלים מעשיים ותיאורטיים להנגשת משחק השחמט לבני נוער. והתחלת דרך לשיפור עצמי ברזי משחק עתיק זה.

רמת שחמט מעל מד כושר 1500, שיחה אישית
למסיימים בהצלחה תוענק תעודת מדריך שחמט מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.
  • מועד פתיחת הקורס – יפורסם בהמשך.
  • היקף הלימודים הינו 194 שעות.
  • הקורס יתנהל בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.
  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליה היא.
  • המפגשים בקורס ילמדו באופן פרונטאלי בכיתות הלימוד, באופן מעשי ובאופן מתוקשב בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.