Click edit button to change this code.
הקורס כולל לימוד על כללי בטיחות, היבטים שונים בהוראת השחייה, פחד מים, צלילה, סגנונות שחייה שונים ומשחקי מים. לתכנית הענפית 6 נושאים כשהעיקרי מבניהם הוא פרק הוראת סגנונות השחייה המובנים:

 1. היבטים מתודיים ובטיחותיים בהוראת השחייה.
 2. טרום שחייה לגילאי 4-6.
 3. הוראת סגנונות השחייה המובנים לילדים ולמבוגרים.
 4. שחייה לגיל השלישי.
 5. עקרונות באיתור שגיאות ושיפור הסגנון הבסיסי למתחילים.
 6. עקרונות בבניית תכנית אימון אישית לשיפור הכושר הגופני הכללי באמצעות השחייה.
לקורס מדריכי שחייה לימוד יתקבלו מועמדים אשר עומדים בכל התנאים המפורטים:

 1. המועמד הינו מי שסיים לימודיו בכיתה י”א (ויציג אישור מתאים מבית ספרו).
 2. המועמד עמד בהצלחה במבחני הכניסה כפי שמפורטים בסעיף מטה.
 3. תעודת סיום הקורס תוענק לחניך ביום הגיעו לגיל 17 .

מבחני הכניסה ייערכו באחריות המוסד המכשיר ויכללו :

 • שחייה למרחק 200 מטר תוך שילוב של 2 סגנונות שחייה לפחות.
 • ראיון אישי.
למסיימים בהצלחה תוענק תעודת מדריך שחייה-לימוד מוסמך מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי ותעודת מגיש עזרה ראשונה.
 • מועד פתיחת הקורס – נובמבר 2021.
 • היקף הלימודים הינו 228 שעות.
 • פתיחת הקורס מותנית באישור מינהל הספורט.
 • ההרשמה לקורס זה טרם החלה, וזאת עד לקבלת האישור הרשמי ממינהל הספורט.
 • הקורס יתנהל בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליו הוא.
 • המפגשים בקורס ילמדו באופן פרונטאלי בכיתות הלימוד, באופן מעשי ובאופן מתוקשב בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.