Click edit button to change this code.
קורס הגננות כולל הכשרה מקצועית ומקיפה בתחומי הגינון, נוי וסביבה, תחזוקה שוטפת, השקיה, עקרונות התכנון, מיכון ועוד. מיועד למי שמעוניין לעסוק במקצוע הגננות ולמי שכבר עוסק בתחום ומעוניין לבלוט בשוק העבודה ולקבל כלים וידע וכן ותעודה מטעם המדינה המכירה בהכשרתו. הסמכה זו מיועדת לעוסקים/ת ולמי שמעוניינים/ת לעסוק בתחום ביצוע ותחזוקה של גן הנוי.

נושאי הלימוד העיקריים:

 • לימודי הסביבה: קרקע, אקלים ואקולוגיה גננית, הכרת סוגי קרקעות.
 • לימודי הצמח: הכרת צמחים ותכונותיהם, בוטניקה גננית, שימוש נכון בצמחים.
 • תכנון ועיצוב: עקרונות תכנון גן הנוי-שימוש בצמחים בנוף מתוכנן.
 • מדשאות: הכרת זנים והתאמתם לגן הנוי, טיפול ותחזוקת, כיסוח, דישון השקיה.
 • השקיה: תכנון השקיה, אביזרי ההשקיה, ראשי מערכת, לוחות הפעלה, דישון ומערכות בקרה.
 • תחזוקה וניהול גן הנוי: ניהול גן הנוי, לוח עבודה שנתי לתחזוקה, לוח הפעלה השקיה.
 • אחזקת הגן: הכשרה ונטיעה, גיזום ועיצוב, הדברת עשבים, הגנת הצומח, בטיחות, כלי עבודה.
 • אישור המעיד על שנת ניסיון אחת לפחות כעבודה כגנן.
 • 10 שנות לימוד.
 • בריאות תקינה.
 • מבחן מיון בעברית וחשבון ברמה של 10 שנות לימוד.
 • וועדת קבלה.
לבוגרי הקורס יוענקו 3 תעודות:

 1. תעודת מקצוע: גננות נוי – סוג 1, לבעלי רקע  מטעם משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים
 2. תעודת גמר: גננות נוי – סוג 1, מטעם משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים.

פתיחת הקורס ב-29.12.22
ימי לימוד: חמישי, בין השעות 14:00-20:00
מיקום הלימודים: מכללת תל חי/ מועצה אזורית גליל עליון

· היקף הלימודים: 304 שעות, כ-44 מפגשים.

 • הקורס מותנה באישור משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליו הוא.
 • יתכנו שינויים בהתאם להוראות משרד הבריאות.
מאיר אלמקייסרכז הקורס
אדריכל נוף ובעל ניסיון רב בתחומי הגינון