Click edit button to change this code.
קורס האילנאות הוא קורס שעוסק בטיפול, גידול ושימור העצים ובאופן התאמתם למרחב הציבורי בארץ. הקורס הוגדר ומוכר על ידי מדינת ישראל ומתאים למי שכבר עוסק בתחום: גוזמי עצים, אגרונומים, מתכנני נוף, שתלנים, מנהלי מחלקת גינון ברשויות, מפקחים, גננים וכן למי שאוהב את התחום ומעוניין לשמור על העצים בסביבה העירונית והכפרית.

זהו קורס בסיסי ויסודי בו האילנאי ירכוש ידע וכלים בנושאים כמו בוטניקה, בחירת עצים, שתילה, העתקה, קרקע, הגנת הצומח, מחלות ומזיקים, גיזום ועוד אשר יסייעו לו בעבודת היומיום ויקנו הבנה מעמיקה בתחום העצים.

תכנית הלימודים מבוססת על לימוד משולב: עיוני ומעשי, של מקצועות הלימוד, תוך כדי תירגול בשטח של החומר להפנמה ויישום הנלמד בכיתה. כיוון שעבודת האילנאי מורכבת ומסוכנת יושם דגש בתוכנית הלימודים על מקצועיות, בטיחות והבנה מעמיקה של הנעשה בארץ ובעולם בענף הטיפול בעצים ועל השפעת תפקידו על איכות החיים בסביבה העירונית והכפרית כאחד.

בעלי תעודת בגרות מלאה, אישור המעיד על בריאות תקינה (בדגש מאמץ פיזי וחשיפה לשמש), מעבר של וועדת קבלה
לבוגרי הקורס יוענקו 3 תעודות :

  1. תעודת גמר: אילנאות (טיפול בעצים) מטעם משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים.
  2. תעודת סיום לימודים מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.
  3. אישור הכשרה לעבודה בגובה שלב א’.
  • תאריך פתיחת הקורס: ינואר 2024
  • הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 9:00-16:00 בקמפוס אוהלו בקצרין.
  • היקף הלימודים הינו 296 שעות, כ – 40 מפגשים.
  • הקורס מותנה באישור משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים.
  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליו הוא.
  • יתכנו שינויים בהתאם להוראות משרד הבריאות.
  • המפגשים בקורס ילמדו באופן פרונטאלי בכיתות הלימוד, באופן מעשי ובאופן מתוקשב בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.
שי כץרכז הקורס
אגרונום, מומחה לטיפול בעצים