Click edit button to change this code.
הדרישה להקמת מערך השקיה במגזר החקלאי והעירוני בהתאם למגבלות זמינות ואיכות המים, הגבירה את הצורך בתכנון ותפעול מערכות השקיה מראש. המשתתפים בקורס ילמדו כיצד לתכנן מערכות השקיה יעילות, תוך תפעול, תחזוקה, חסכון במים ועוד.

הקורס מתמקד בהקניית ידע וכלים מעשיים לתפעול וניהול מערכות השקיה ומערכות בקרת השקיה בגן הנוי הציבורי והפרטי, בהתאם לדרישות במכרזים השונים.

ניסיון כקבלני גינון, מנהלי עבודה, גננים וכו’
לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים תוענק תעודת סיום קורס “מפעילי מערכות השקייה” מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.
 • תאריך פתיחת הקורס: פברואר 2022 (מותנה במספר הנרשמים).
 • הלימודים יתקיימו במועצה האזורית גליל עליון, בימי חמישי בין השעות 13:00-20:00 (13 מפגשים).
 • היקף הלימודים: 100 שעות אקדמיות.
נושאי הלימוד:

 • מושגי יסוד בהשקיה והידראוליקה.
 • תורת הקרקע והכרת קבוצות צמחים.
 • יסודות בקריאת מפה, חישובי צנרת ותכנון השקיה.
 • ראשי מערכת ובקרת השקיה, מערכות סינון ופילטרים, המטרה וטפטוף.
 • מחברי השקיה, צנרת, אביזרי השקיה, ברזים, מגופים, וסתי לחץ.
 • מערכות בקרה השקיה ממוחשבת, פיקוד ובקרה. וכן תחזוקת מערכות השקיה, לוח השקיה וחישוב מנות ההשקיה.
 • יחס קרקע-מים-צומח
 • שיטות השקיה
 • תכנון מערכות השקיה – תרגול מעשי
 • שיקולים כלכליים בתכנון
 • סיור מקצועי, הגשת פרויקט ותרגול בעבודה מעשית.
מאיר אלמקייסרכז הקורס
אדריכל נוף ובעל ניסיון רב בתחומי הגינון