Click edit button to change this code.
תוכנית הלימודים של – קורס התמחות למחנכות לתינוקות ופעוטים על פי הגישה האקולוגית-התפתחותית-מערכתית
בשנת הלימודים תשפ”ג, תיושם החלטת הממשלה על העברת הפיקוח על מעונות היום לפעוטות אל משרד החינוך. היישום הראשוני של מהלך זה גלום בהחלטת משרד החינוך לפיה כל מחנכת העובדת בגיל הרך נדרשת כבר בתשפ”ג לעבור הכשרה פדגוגית (סוג 1) כהשתלמות שנתית, במוסדות שאושרו על ידי משרד החינוך ללימודי הוראה וחינוך לגיל הרך. מכאן שלימודים אלה לסוג 1 יהוו הכשרה ראשונית עבור כלל המחנכות במעונות. אך זהו צעד ראשון בלבד.
במטרה להמשיך בתהליך הצמיחה המקצועית של אותן מחנכות שהשלימו את ההכשרה הראשונית (סוג 1), אנחנו מציעים השתלמות מרוכזת, חד שנתית המהווה התמחות למחנכות תינוקות ופעוטים על פי הגישה האקולוגית-מערכתית. .
בתוכנית ההתמחות לומדות המחנכות גישה אינטגרטיבית המבוססת על התייחסות בו זמנית לשלושת היסודות המרכיבים עשייה חינוכית מקצועית בגיל הרך: היסוד המערכתי, היסוד הפסיכולוגי – התפתחותי והיסוד הפסיכולוגי – אקולוגי
  1. עבודה בפועל כמחנכת –מטפלת בכל מסגרת חינוכית.
  2. מחנכת המחזיקה בתעודה (סוג 1)
  3. ראיון קבלה לתוכנית.
העומדות בדרישות תהיינה זכאיות לתעודת מחנכת –מטפלת-לגילאי לידה עד גיל 3 מטעם מכללת תל חי.
  • ימי לימוד: ראשון, בין השעות 08:30-14:00 בקמפוס קצרין.
  • משך התוכנית: שנה אחת

היקף הלימודים:
שנה מרוכזת , 180 שעות לימוד אקדמיות.
מתכונת הלימודים:
הלימודים יתקיימו במכללת תל חי קמפוס קצרין
30 מפגשים – בימי ראשון
שעות הלימוד – 8:30-14:00

דליה שפרן
דליה שפרןרכזת הקורס
בעלת תואר שני, מוסמכת לגיל הרך. בעלת הכשרה בייעוץ והדרכה בגיל הרך והנחיית קבוצות.
מרכזת ומרצה בתוכנית למחנכות-מטפלות לתינוקות עד גיל שלוש עפ”י הגישה ההתפתחותית-מערכתית-אקולוגית, בקמפוס אוהלו. מדריכה בארגון “חווית הילדות” בגן הקיבוצי למערכות חינוך בגיל הרך, ביישובים בצפון.
מנחה השתלמויות למחנכות וגננות במועצות האזוריות בצפון.