Click edit button to change this code.
הצורך בתנועה אצל ילדים בגיל הרך הוא בסיסי וטבעי כמו גם הצורך במנוחה ובאוכל, שכן התנועה מאפשרת להם גדילה והתפתחות. תפקיד המדריך לתנועה בגיל הרך הוא לעודד את הילדים להתנסות בתנועה מגוונת, משום שתוך כדי התנועה לומדים הילדים על עצמם ועל הסביבה.

בתהליך ההתפתחות בגיל הרך נבנית ומתעצבת התשתית לתנועה ,ניטעים יסודות לשלומות ולבריאות , מתבססת הערכה ודימוי עצמי , הולכת ונבנית חשיבה רציונאלית על בסיס החשיבה האינטואיטיבית ומתפתחים הכשרים החברתיים. תהליכים אילו משפיעים ומושפעים אחד מן השני.

מטרות הקורס:

 • הבנת חשיבות התנועה בתהליך ההתפתחות המוטורית של הילד
 • פיתוח מודעות ולהכיר את מושגי התנועה
 • ללמוד לשלב מוזיקה שירים ודקלומים בהדרכת תנועה
 • לרכוש כלים מגוונים  ושיטות עבודה להפעלת ילדים בתנועה.
 • ללמוד עקרונות בבניית תוכנית לימודים ותוכנית הוראה בתנועה
 • להכיר את עולמו של הילד בגיל הרך מההיבט המוטורי, קוגניטיבי, רגשי חברתי.
 • לרכוש ידע בתחומי הספורט השונים
 • גיל 18 ומעלה.
 • בריאות תקינה
 • ניסיון ורקע בעבודה עם ילדים בגיל הרך.
 • אוריינטציה ספורטיבית
המסיימים בהצלחה יקבלו מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי 2 תעודות:

 1. תעודת מדריך מוסמך לספורט כללי
 2. תעודת מדריך מוסמך בכיר לתנועה וצליל בגיל הרך
הלימודים מתקיימים בימי שישי, בין השעות 08:30-16:30 בנצרת. הלימודים העיוניים יתקיימו במרכז פסגה, הלימודים המעשיים יהיו אולם שנלר.
נושאי הלימוד:

בתחום התנועה וצליל לגיל הרךבתחום הספורט הכללי                                
 • תנועה לגיל הרך –  50 ש’
 • חינוך גופני לחטיבה צעירה – 30 ש’
 • חינוך גופני לילדים בעלי צרכים מיוחדים – 30 ש’
 • ריקודי עם ועמים לגיל הרך – 27 ש’
 • מוזיקה לתנועה –   20 ש’
 • שיר ודקלום לתנועה – 30 ש’
 • התעמלות לתינוקות והאישה בזמן הריון – 10 ש’
 • שיר ותנועה – 20 ש’
 • אימון המדריך – 20 ש’
 • דרמה יוצרת – 20 ש
 • כדורסל – 30 ש’
 • כדורגל – 20 ש’
 • כדורעף – 30 ש’
 • מחול אירובי – 20 ש’
 • אנטומיה –   15 ש’
 • פיזיולוגיה – 15 ש’
 • עזרה ראשונה – 44 ש’
 • תורת אימון  – 15 ש’
סה”כ שעות –  201סה”כ  שעות – 199

כללי:

 • עלות הרשמה: 350 ₪.
 • מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
 • דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.
פרח סאלםרכז הקורס
מומחה בעל ניסיון של 30 שנים בתחום הוראת חינוך גופני לחטיבה הצעירה וחינוך גופני לבעלי צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד, תנועה וצליל לגיל הרך, משחקי תנועה, ריקודי עם לגיל הרך