Click edit button to change this code.
התכנית ללימודי המשך לדרמה תרפיה הינה תכנית חדשה וייחודית, המאפשרת התבוננות מעמיקה, מעשירה ואינטגרטיבית בתהליכים טיפוליים ועוסקת בהרחבת הידע והכלים המקצועיים, דרכי אבחון, עבודה פרטנית וקבוצתית ומגוון כלים הכרחיים נוספים.
  • הסמכה כדרמה תרפיסטים, עם ניסיון של שנתיים לפחות
  • יתקבלו מטפלים באמנויות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועו”סים קליניים בעלי זיקה לתחום
לבוגרי התכנית ומי שעמדו במטלות הנדרשות תוענק תעודת “בוגר התכנית ללימודי המשך בדרמה תרפיה” מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי
הלימודים מתקיימים למשך שנתיים