Click edit button to change this code.
אופייה התובעני של העשייה החינוכית – טיפולית בגיל – הרך, התפתחויות מדעיות חדשות בתחום והדרישה הבסיסית במסמך הסטנדרטים של משרד הכלכלה, להוספת מדריכה למערך החינוכי של כל מסגרת חינוך בגיל הרך (גילאי לידה עד שלוש) מחייבים כל מסגרת חינוכית-טיפולית בהדרכה מקצועית קבועה לצורך ליווי, תמיכה רציפה באנשי הצוות ומתן השתלמויות סדירות, וזאת במטרה לאפשר מתן חינוך וטיפול איכותיים לתינוקות ופעוטות .

המדריכה מייעצת ותומכת באנשי הצוות בהתנהלות היומיומית ובהתמודדות עם הקשיים שמזמנת העבודה במסגרת החינוכית ומתמקדת בעשייה החינוכית-טיפולית תוך התייחסות אל הילד הן כפרט והן כחלק מקבוצת ילדים.

תהליך ההדרכה כולל תצפיות כתובות ומצולמות בווידאו וניתוח התרחשויות שגרתיות בחיי הילדים והצוות במסגרת החינוכית, לרבות התמודדות עם מצבי סיכון ומשברים.

מטרת תהליך הדרכה קבוע ומתמשך במסגרת החינוכית היא העצמת כל מחנכת וכל מנהלת כאדם, כאיש מקצוע וכחלק מצוות חינוכי. תהליך זה תומך בפיתוח וגיבוש הכישורים המקצועיים הנדרשים לעבודה עם תינוקות, פעוטות ומשפחותיהם ובמוטיבציה של המודרכים ליישם את הידע הנרכש בהדרכה, בהכשרה ובהשתלמויות, בפתרון בעיות ובקבלת החלטות מקצועיות.

תכנית הלימודים כוללת 4 נושאים עיקריים:

 • מיומנויות הדרכה בגיל – הרך.
 • הנחיית קבוצות וצוותים
 • תהליכים בינאישיים בהדרכה.
 • התערבות במצבי לחץ ומשבר בגיל – הרך .

בתכנית תלמד ותתורגל גישת הדרכה ייחודית המבוססת על מודל ה MISC- לקידום אינטראקציה איכותית עם ילדים ומבוגרים, אותו פיתחה פרופ’ פנינה קליין ז”ל.

הקורס מורכב מ-140 שעות עיוניות. בנוסף, התכנית כוללת 60 שעות סטאז’. במסגרת תכנית הלימודים יילמדו התכנים הבאים: מיומנויות הדרכה בגיל הרך, התערבות במצבי לחץ ומשבר, הנחיית קבוצות וצוותים, תהליכים בינאישיים בהדרכה. התכנית כוללת פרויקט גמר אישי והתנסות מעשית בהדרכה.

 • בעלי תואר שני בתחום הגיל הרך / לימודים מתקדמים לקראת סיום תואר שני בתחום זה כולל התנסות מעשית מודרכת בעבודה בגיל הרך (לידה עד 3 שנים) במסגרת לימודים אקדמיים / ניסיון מוכח של עבודה בתחום.
 • וועדת קבלה.
לבוגרים תוענק תעודה מקצועית מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ותעודת השתתפות מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.
 • תאריך פתיחת הקורס: 22.11.2021
 • הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 16:00-20:00 במכללת תל חי + זום.
 • היקף הלימודים הינו 120 שעות +60 שעות סטאז’, למשך חצי שנה (24 מפגשים).
 • הקורס מותנה באישור משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליה היא.
 • יתכנו שינויים בהתאם להוראות משרד הבריאות.
 • המפגשים בקורס ילמדו באופן פרונטאלי בכיתות הלימוד, באופן מעשי ובאופן מתוקשב בהתאם להנחיות הממשלה ומצב תחלואת הקורונה.