Click edit button to change this code.

אופייה התובעני של העשייה החינוכית – טיפולית בגיל – הרך, התפתחויות מדעיות חדשות בתחום והדרישה הבסיסית במסמך הסטנדרטים של משרד הכלכלה, להוספת מדריכה למערך החינוכי של כל מסגרת חינוך בגיל הרך (גילאי לידה עד שלוש) מחייבים כל מסגרת חינוכית-טיפולית בהדרכה מקצועית קבועה לצורך ליווי, תמיכה רציפה באנשי הצוות ומתן השתלמויות סדירות, וזאת במטרה לאפשר מתן חינוך וטיפול איכותיים לתינוקות ופעוטות .
המדריכה מייעצת ותומכת באנשי הצוות בהתנהלות היומיומית ובהתמודדות עם הקשיים שמזמנת העבודה במסגרת החינוכית ומתמקדת בעשייה החינוכית-טיפולית תוך התייחסות אל הילד הן כפרט והן כחלק מקבוצת ילדים.
תהליך ההדרכה כולל תצפיות כתובות ומצולמות בווידאו וניתוח התרחשויות שגרתיות בחיי
הילדים והצוות במסגרת החינוכית, לרבות התמודדות עם מצבי סיכון ומשברים.
מטרת תהליך הדרכה קבוע ומתמשך במסגרת החינוכית היא העצמת כל מחנכת וכל מנהלת כאדם, כאיש מקצוע וכחלק מצוות חינוכי. תהליך זה תומך בפיתוח וגיבוש הכישורים המקצועיים הנדרשים לעבודה עם תינוקות, פעוטות ומשפחותיהם ובמוטיבציה של המודרכים ליישם את הידע הנרכש בהדרכה, בהכשרה ובהשתלמויות, בפתרון בעיות ובקבלת החלטות הקורס ייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית מתמקד בהקניית ידע על תפקיד ותפקוד המדריכה- היועצת החינוכית. ההדרכה מתבצעת על פי חוק פיקוח חדש “בכל מעון תתקיים הדרכה חינוכית קבועה ,שוטפת ורציפה” אופייה התובעני של העבודה ,תהליכי למידה וקיום סביבות מגוונות בגיל הרך מלידה עד 3 שנים מחייבים הדרכה מלווה ותומכת כדי לאפשר לצוות להעניק את הטיפול-החינוך איכותי הדרוש לילדים ולהעצים בכל אחת מהצוות את הפוטנציאל ויכולותיה המקצועיות.

לבוגרים תוענק תעודה מקצועית מטעם זרוע העבודה במשרד הכלכלה. בנוסף התעודה מוכרת ע”י משרד החינוך.
בוגרי/ות הקורס יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הדרכה וייעוץ מגיל לידה עד גיל 3.

 • מועד פתיחה: נובמבר 2023 (בהתאם למספר הנרשמים)
 • ימי לימוד: שני, בין השעות 16:00-20:00.
 • מיקום הלימודים: המכללה האקדמית תל-חי
 • מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
  * דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.

מבנה התכנית

שעות עיוניות ומעשיות : 140 שעות+ 60 שעות התנסות מעשית

 • מקנה ומרחיבה ידע פסיכו-פדגוגי בתחום הדרכה.
 • מפתחת החשיבה ביחסי כבוד הדדים ולימדה אתגרית.
 • מאפשרת צמיחת אישיות המקצועית בתהליך פיתוח מיומנויות יצירתיות. אינדיווידואלייות ועידוד יוזמות.
 •  כוללת סימולציות, הדגמות בכיתה.

 

 • אופי הקורס: שיעור, סדנא ,דיון וייעוץ פרטני.
 • דרך ההוראה: תרגילי חשיבה ותכנון, עריכת תצפיות שטח, ניתוח אירועים, צפייה בסרטי לימוד, תרגול תיווכים בסימולציות ממצבי אמת.
 • היקף הלימודים: 5 ש”ש
 • שעות לימוד עיוני ומעשי 140 +60 שעות התנסות מעשית
 • דרישות הקורס:
  • נוכחות בקורס-85%
  • השתתפות פעילה, תרגילים, פרויקט גמר ומבחן מסכם.