Click edit button to change this code.
טיפול דיאדי הינו גישה לטיפול בהפרעות ביחסים בין ילדים להוריהם. מטרת הטיפול הדיאדי הינה לטפח שינויים בחוויה הבין אישית של שתי הדיאדות: ילד –אם, ילד- אב, אשר יובילו לשינוי היחסים בתוך הדיאדה. בטיפול הדיאדי ההורה והילד נמצאים בו זמנית בחדר הטיפול כאשר “המטופל המזוהה” הוא הקשר בניהם.

במהלך הטיפול פוגש המטפל את הדיאדות השונות לסירוגין ותפקידו להגביר את המודעות לחוויות המשותפות בתוך המקום הבטוח. הטיפול הדיאדי בתוך המסגרת החינוכית נמצא כבעל תרומה משמעותית לחיזוק ביטחונו של הילד ואופני ההתמודדות שלו עם המשימות הלימודיות והחברתיות.

השימוש בכלים הבעתיים, בחומרים ועבודת היצירה המשותפת של ההורה עם ילדו,  מהווה דרך ייחודית לטיפול בדיאדה. השימוש בחומרים וכלים הבעתיים נוספים מעניקים לילד והוריו חוויות רב חושיות מיטיבות. תהליכי היצירה מפתחים את היכול למשחק ומאפשרים מרחב ביניים להכרה והתקרבות הדדית  ומרחב למידה של דפוסי תקשורת חדשים ואופני “יחד” מגוונים.

 • מטפלים ריגשיים עם ניסיון של 3 שנים לפחות: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים קליניים, פסיכיאטרים, מטפלים באמנויות ופסיכותרפיסטים בעלי תואר שני, יועצים חינוכיים בעלי ניסיון בעבודה טיפולית.
 • מעבר ריאיון קבלה

בוגרי הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך של המכללה האקדמית תל-חי. התעודה מעידה על סיום קורס מקיף בנושא של “טיפול דיאדי בשילוב יצירה וכלים השלכתיים”.

כל אחד מהקורסים כולל 22 מפגשי וידאו-קונפרנס אינטרנטיים בני שעה מלאה ובנוסף 4 ימים מרוכזים של תרגול מודרך פנים-אל-פנים.

כל קורס כולל 64 ש”א של למידה ותרגול.

סה”כ 128 שעות אקדמיות.

נושאי לימוד מרכזיים:

 • מבוא לטיפול דיאדי
 • שילוב הטיפול הדיאדי במסגרות חינוכיות
 • מונחים מרכזיים ויישומם בטיפול הדיאדי בשילוב תהליכי יצירה
 • ייצוגי התינוק בחיי האם, העדר אימהי והשלכותיו
 • מקומן של ההשלכות הבין דוריות בקשר הורה ילד
 • היבטים מעשיים בטיפול הדיאדי תוך שימת דגש על מקום תהלכי היצירה והשימוש באמצעים הבעתיים.
 • המשחק בטיפול ותרומתו לקשר הדיאדי הורה ילד
 • מודלים וגישות שונות לטיפול הורה ילד
 • מקומו הייחודי של האב בטיפול הדיאדי
 • הייחודיות של טיפול דיאדי באמצעות אמנות
 • הטיפול הדיאדי בילדים מאומצים וילדי אומנה, ילדים להורים גרושים, ולהורים עם קשיים
 • היישום של הטיפול הדיאדי במסגרות חינוכיות ותרומתו לפיתוח תהליכי הלמידה והשתלבותו החברתית של התלמיד
הגר דורנאי
הגר דורנאיהמרצה של הקורס
M.A, פסיכותרפיסטית ומטפלת באמנות.
מדריכה מוסמכת. מומחית בטיפול דיאדי והדרכת הורים, מפתחת המודל הייחודי לעבודה עם הורים בשילוב כלים הבעתיים והשלכתיים.