Click edit button to change this code.
קבוצות הן מאבני היסוד של הקיום האנושי. אנו מתחילים את חיינו בקבוצה קטנה, משפחתנו, וכל חיינו אנו לומדים, עובדים ומבלים בקבוצות שונות. ההתארגנות הטבעית של אנשים לקבוצות מצביעה יותר מכול על כוחה של הקבוצה.

כוחה של הקבוצה וההזדמנויות הגלומות בה יבחנו במהלך התכנית באמצעות חשיפה למגוון גישות פסיכו-דינמיות בהנחיית קבוצות והבנת תהליכים קבוצתיים באמצעות גישות מתחום עולם הטיפול בהבעה ויצירה. התכנית תאפשר מרחב למידה להתנסות הן כמשתתפים והן כמנחים, במגוון של סגנונות הנחיה, אשר יאפשרו לבוגרים שלנו להשתלב במגוון של ארגונים, קבוצות ואוכלוסיות יעד.

תואר ראשון ומעבר ראיון קבלה.
למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית וחובת הנוכחות, תוענק בסיום התכנית תעודת – “מנחה קבוצות בגישות אינטגרטיביות” מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.
תכנית שנתית, ימי רביעי בין השעות 15:30-20:00. סה”כ היקף של 206 שעות אקדמיות.
תכנים מרכזיים:

 • למידה והבנה של תהליכים קבוצתיים והפסיכולוגיה של הקבוצה.
 • הקבוצה כשלם.
 • שלבים בהתפתחות קבוצה והתפקידים בקבוצה.
 • המרחב הקבוצתי ותפיסת תפקיד המנחה.
 • מודלים ומתודות מתקדמות להנחיית קבוצות בשילוב האומנויות.
 • סגנונות הנחייה.
 • התמודדות עם התנגדות.
 • יחסים בינאישיים ויחסי סמכות בקבוצה, מצבי קונפליקט.
 • קבוצה עובדת.
 • משוב, היבטים אתיים, תהליכי פרידה וסיום.

כללי:

 • פתיחת התכנית מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
 • דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.
מר מישאל חירורג
מר מישאל חירורגרכז אקדמי
פסיכולוג קליני, יועץ ארגוני בכיר, מנחה קבוצות, ממקימי התוכנית להכשרת מנחי קבוצות במכללה האקדמית תל-חי, חבר בסגל בי”ס לפסיכותרפיה בצפת ובמיט”ב גליל עליון, חבר במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ויו”ר לשעבר של עמותת “בסוד שיח” לקידום דיאלוג בין קבוצות קונפליקט, תושב מעלות

תלמידים ממליצים

קורס מעמיק ביותר, תרם לי רבות בכל הקשור להבנת תהליכים שונים המתרחשים בקבוצות, הן כמשתתפים בקבוצה והן כמנחים. הלימודים מועברים ע”י מרצים מן השורה הראשונה.