השכלה היא מפתח חשוב למיצוי הפוטנציאל ולחיים טובים יותר. לימודים מתאימים משביחים את היכולות של כל אדם, והכלל הזה תופס כמובן גם לגבי מי שמשרת בצבא . בהתאם, ישנם מצבים שבהם חיילים, ובמיוחד נגדים וקצינים, זכאים ללימודים על חשבון צה”ל. באופן כללי, מומלץ לכל מי שמשרת בקבע לברר את האפשרויות העומדות בפניו, באמצעות מדור לימודים אקדמיים במחלקת סגל של אגף כוח אדם, ועוד קודם לכן תוכלו למצוא בעמוד הזה תשובות לשאלות הנפוצות.

מהם הקריטריונים לזכאות ללימודים בחינם?

דרגות בצה”ל הן מרכיב משמעותי בתנאי השירות, וחלק גדול מהזכויות לחיילים ולמפקדים נקבעות בהתאם לדרגה. יחד עם זאת, הקריטריונים ליציאה ללימודים על חשבון הצבא שונים, כך שלדרגה עצמה אין משמעות. ראשית, האופציה פתוחה בפני קצינים בשירות קבע, כלומר קצינים מדרגת סגן ומעלה וכן נגדים, גם אם מדובר בשנה הראשונה לשירות הקבע. תנאי נוסף הוא אופק שירות משמעותי, כשהכוונה היא לאנשים איכותיים שהצבא מייעד להם מסלולי קידום ארוכים – ובהתאם נדרשת התחייבות להישאר בקבע שנתיים נוספות על כל שנת לימודים. למי שנמצא לקראת שחרור לא תוצע ההטבה משום שהיא כמובן לא משתלמת לצה”ל.עוד קריטריון הוא תחום הלימודים המבוקש. צה”ל, באופן טבעי, מכוון את הקצינים והנגדים למסלולים רלוונטיים לתפקיד הצבאי – לימודי מזרח תיכון לקציני מודיעין, תואר בתחום משאבי האנוש לאנשי שלישות, מנהל עסקים לעוסקים בלוגיסטיקה צבאית וכו’. אנשי הקבע הם אלה שבוחרים את מוסד הלימודים הספציפי, וכמובן נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה שלו.

איך מתנהלים הלימודים בפועל?

יש שתי דרכים לנצל את ההטבה יקרת הערך של לימודים במימון הצבא: תוכנית לימודים מלאה, או שילוב בין למידה למילוי תפקיד כלשהו במסגרת הצבאית. חשוב להדגיש שגם מי שמופנה ללימודים מלאים נדרש לשמור על זיקה לצה”ל, כולל קריאה לביצוע מטלות שונות במקרים מסוימים (וחריגים). במקביל, גם כשהמסלול כולל שילוב של שירות צבאי ולימודים ישנה כמובן התחשבות בצרכי הקצין או הנגד, שכן הפקת מלוא התועלת האפשרית מהלימודים היא אינטרס משותף גם לו וגם לצבא.עוד כדאי לדעת שבמהלך הלימודים, בשני המסלולים אגף כוח אדם עוקב אחרי הישגי הקצין או הנגד במסגרת האקדמית – הן מבחינת קצב ההתקדמות וצבירת נקודות הזכות, והן מבחינת ציונים. מי שלא עומד בסטנדרטים שהצבא מציב נקרא לבירור וישנם כמובן צעדים נוספים אפשריים במקרים אלה.

לימודים במימון צה”ל עוד לפני השירות

מסלול נוסף של לימודים על חשבון צה”ל הוא במסגרת העתודה האקדמית. מועמדים מתאימים – תנאי הסף הם קב”א 52 או יותר ודפ”ר 70 ומעלה – מאותרים כבר לאחר צו ראשון ומקבלים הצעה קוסמת: לימודים במימון כמעט מלא של הצבא (ליתר דיוק 80%) תמורת 6 שנות שירות (3 בסדיר ו-3 בקבע). במסלול זה ניתן לבחור בין שלל מקצועות אקדמיים, וכדי לקחת בו חלק נדרשים הצעירים לעמוד גם בתנאי הקבלה של המוסד האקדמי וגם במבחנים של צה”ל שמיועדים לוודא התאמה לתפקידי קצונה.

האם חיילים בשירות סדיר יכולים ללמוד על חשבון הצבא?

במהלך השירות הסדיר ניתן ליהנות מכל היתרונות של לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, בכפוף לאישורים מטעם רשויות הצבא, אבל המימון הוא של החיילים עצמם. החיילים היחידים בשירות סדיר שזוכים לתואר אקדמי מבלי לשלם עליו ולו שקל הם חניכי קורסי טיס וקורסי חובלים, שהלימודים מהווים חלק בלתי נפרד ממסלול ההכשרה. עוד כדאי לדעת שבשנים האחרונות הושק פיילוט לפיו לוחמים לקראת סיום שירותם הצבאי, כלומר בדרגות סמל או סמ”ר, ילמדו בחינם בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית, כך שיוכלו להתקבל ללימודים אקדמיים, אם ירצו בכך, תוך זמן קצר לאחר השלמת השירות הצבאי.