לפרטים והרשמה

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

קורסים

הודעות

ההרשמה לשנה"ל תשע"ז בעיצומה

15/08/2016

נפתחה ההרשמה לכלל הקורסים בחטיבה ללימודי חוץ לשנת הלימודים הקרובה. מוזמנים להתעדכן באתר ולהשאיר פרטיכם.